Veel patiënten geven de voorkeur aan zoveel mogelijk zorg krijgen in de thuissituatie. Dankzij e-health-toepassingen kan de toegankelijkheid van zorg op diverse manieren vergroot worden. Voor zowel zorgvrager als zorgaanbieder heeft e-health voordelen. Echter moet dit wel door beide partijen omarmd worden, alleen op die manier kan het beste uit e-health worden gehaald.

Wat is e-health nu eigenlijk?
E-health is een belangrijk instrument om zelfmanagement van patiënten te ondersteunen in de gezondheidzorg. Het gaat hierbij om het toepassen van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Binnen e-health zijn er diverse vormen te onderscheiden, voorbeelden zijn:

  • Telemonitoring – op afstand toezicht houden op patiënten
  • Telebehandeling – behandeling op afstand
  • E-consult – consult via bijvoorbeeld webcam, e-mail of telefoon
  • E-buy – producten op gezondheidsgebied online aanschaffen, zoals geneesmiddelen, hulpmiddelen of voedingssupplementen

Voordelen van e-health
Dankzij nieuwe en slimme technologieën zijn er talloze mogelijkheden om zorg te verbeteren. Voordelen die e-health met zich meebrengen zijn voornamelijk gemak en kwaliteit. Zo kan er bijvoorbeeld door middel van e-health tijdwinst behaald worden, zowel op de behandeling als op reistijd. Dit is een voordeel voor zowel patiënt als zorgverlener.

Ook de kwaliteit van zorg neemt toe door middel van e-health. Er zijn namelijk allerlei technologische hulpmiddelen waarmee de patiënt gemakkelijk zelf waarden als bloedsuiker, bloeddruk, longcapaciteit en hartslag kan meten. De gemeten waarden kunnen vervolgens eenvoudig naar de arts of verpleegkundige worden gestuurd die de waarden bekijkt en beoordeelt. Op die manier kan er meer en betere controle worden uitgevoerd en dat terwijl de patiënt niet of minder vaak naar het ziekenhuis hoeft.

Wat is m-health?
M-health is een toepassing van e-health op mobiele devices zoals smartphones en tablets. Doordat het gebruik van deze apparaten de laatste jaren sterk is toegenomen, ontstaan er steeds meer mogelijkheden voor de toepassing van zorg op afstand. Een voorbeeld van m-health is de medicijnen-app. Deze app herinnert de gebruiker eraan wanneer hij of zij de medicatie moet innemen. Het innemen van medicijnen wordt vaak vergeten of gebeurt niet op gezette tijden waardoor de medicatie mogelijk minder goed werkt. Dankzij de medicijnen-app is dat verleden tijd.

Naast dat er veel goede initiatieven zijn, zijn er ook veel initiatieven die in de praktijk niet blijken te werken. Zo zijn er bijvoorbeeld e-health initiatieven die niet geïntegreerd zijn binnen bestaande software of waarbij een extra softwareprogramma vereist is. Het initiatief is goed, maar de effectiviteit en efficiëntie wordt teniet gedaan.  Zorgverleners moeten daarom  kritisch kijken na mogelijke initiatieven alvorens ze deze gaan implementeren.

Deel dit berichtShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someonePin on Pinterest