Door middel van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is het voor zorgverleners zoals huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten mogelijk om onderling medische gegevens van patiënten met elkaar uit te wisselen. Het EPD is er zodat de kans op medische fouten kleiner wordt. Door het EPD kan de behandelende zorgverlener de actuele gegevens inzien van patiënten en daar op inspelen. Aansluiting op het EPD is niet verplicht en gebeurde bij de invoering in 2010 dan ook op vrijwillige basis.

Voordelen van het EPD
Veel zorgverleners benadrukken het belang van inzage in patiëntengegevens van andere zorgverleners. Deze gegevens vormen vaak het uitgangspunt voor verder onderzoek. Daarnaast is het mogelijk om aan de hand van de patiëntengegevens patronen in gedrag en gezondheid van de patiënt te ontdekken. Al deze informatie kan worden gebruikt om een optimale behandeling te bieden aan de patiënt. Daarnaast is informatie verspreiden op elektronische wijze een efficiëntere manier dan via de post of telefoon. Dit bespaart tevens tijd, de desbetreffende zorgverlener hoeft de informatie niet zelf te verwerken in zijn of haar dossier, maar is al elektronisch aangeleverd. Een ander voordeel van het EPD is dat de beschikbare informatie altijd up-to-date is en er dus altijd kan worden ingespeeld op de actuele medische gegevens van de patiënt.

Nadelen van het EPD
Naast de voordelen ondervinden zorgverleners ook nadelen van het gebruik van het EPD. Zo heerst er de angst dat de gegevens gemakkelijk te kraken en in te zien zijn door onbevoegden. Dit weerhoudt sommige zorgverleners ervan om het EPD te gaan gebruiken. Tevens zijn er zorgverleners die een overdaad aan gegevens ervaren bij het gebruik van het EPD. Zij zijn van mening dat het daardoor moeilijk is om de essentiële informatie te vinden die zij nodig hebben voor een optimale behandeling. Daarnaast wordt er tijdens het registratieproces ook hinder ondervonden. Veel zorgverleners gebruiken registratie als geheugensteuntje, maar wanneer er optimaal gebruik gemaakt dient te worden van het EPD, is een duidelijke registratie essentieel. De geregistreerde informatie moet voor iedereen duidelijk en begrijpelijk zijn.

Het EDP kent zowel voor- als tegenstanders. De voorstanders benadrukken vooral de voordelen van het snel beschikbaar hebben van actuele medische gegevens van patiënten ten behoeve van het stellen van de juiste diagnose of het voorkomen van vermijdbare problemen zoals verkeerde medicatie. Tegenstanders benadrukken vooral de risico’s van misbruik van medische gegevens. Het is aan zorgverleners zelf om te beslissen of zij zich willen aansluiten op het EPD of niet.

Deel dit berichtShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someonePin on Pinterest