De Ipad is inmiddels een bekend fenomeen. In vele sectoren wordt deze gadget ingezet om het werk eenvoudiger te maken. Bijvoorbeeld in een winkel om je snel digitaal in te schrijven voor de nieuwsbrief of in het onderwijs als vervanging voor de zware schoolboeken. Ook in de zorg kan de Ipad voor een toegevoegde waarde zorgen.

Een voordeel van een Ipad is onder andere de tijdwinst die ermee behaald kan worden. Op een Ipad kunnen patiëntgegevens direct worden ingevoerd of aangepast. Momenteel wordt dit in vele ziekenhuizen gedaan middels een centrale computer.

Ook de kwaliteit van zorg neemt toe omdat middels de Ipad actuele patiënteninformatie direct beschikbaar is. De kans op fouten neemt daarnaast af omdat alles digitaal wordt ingevoerd in plaats van handgeschreven.

Een actueel voorbeeld is de overgang van handgeschreven recepten naar elektronisch . Door de vele fouten die de handgeschreven recepten veroorzaken, worden deze per januari 2014 afgeschaft. Deze stap betekent een grote landelijke digitalisering in de zorg.

Naast het feit dat digitalisering het werk voor het personeel gemakkelijker maakt, heeft het ook voor patiënten vele voordelen. Zo kan een fysiotherapeut bijvoorbeeld middels een applicatie op de Ipad precies aan de patiënt laten zien waar de klacht zich voordoet en waar dit aan ligt. Zo begrijpt de patiënt zijn of haar kwaal beter en heeft hij er tevens een visueel beeld bij.

Een ander voordeel van de Ipad is de mogelijkheid van video. Een podotherapeut kan een patiënt bijvoorbeeld opnemen wanneer deze een oefening uitvoert op de loopband. De patiënt kan dan op de Ipad precies zien wat er mankeert aan zijn of haar anatomische stand. Bovenstaande voorbeelden zijn slechts enkele mogelijkheden die Ipads in de zorg kunnen bieden.

De zorg kan slimmer. Dat is de conclusie die hieruit naar voren komt. Middels de Ipad kan er efficiënter gewerkt worden in de zorg. Het papiergebruik wordt gereduceerd,  patiënten krijgen een beter beeld van hun klacht middels visuele voorbeelden en de kans op administratieve fouten neemt af.

Deel dit berichtShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someonePin on Pinterest